Vrije Vlucht

.

Zoek maar

Bewaar maar

Vertel en

Verhaal maar

.

Zing maar

Spring maar  

Vlinder en 

Vlieg maar

.

Voel maar

Lach maar

Huil en

Verlos maar

.

Laat maar 

Wees maar 

Alles en niks

Bid en baar

Donker en licht

.

Armen wijd

Liefde en lucht

Ogen dicht

Vrije vlucht 

.

Manon