Toto Vandra

Verblijven in het voelen

In elke zuivering ongerept

Blijvend vallen in de diepte

Van het vergane concept

.

Ontwaken in het vormloze 

Blind en rein

Zakkend tot het nulpunt

Van ontbinden en pijn

.

Een kwetsbaar gelaat

Door tranen ontbloot

Terugkerend

In haar volmaakte schoot

.

Indalend in het leven

Thuiskomend in de dood

Kwetsbaar blijven bewegen

In een hart dat zich vergroot

.

Manon