Ode aan de Hemeldrager

.

Voeten in de aarde

Hoofd in de sterren

De weg was diep

Je kwam van verre

.

Thuis in liefde

Pijn en lijden doorleefd

Nu draag je de hemel

Voor al dat leeft

.

Je ademt heelheid

Klanken en symbolen

Maakt alle dingen nieuw

In jouw gouden molen

.

Je bevrijdt de aarde

Je creëert onzichtbaar 

Velden van vrede

Voor jezelf en elkaar

.

Je schept in energie

Een nieuw grit

Kristallen bloemen

Puur zuiver wit

.

Een liefdevol thuis

Iedereen gelijk

Niemand uitgezonderd

In het Zonnenrijk

.

Manon en de Zon