MensZijn

Licht worden

De kunst van leven

Alle tranen

aan de aarde teruggeven

.

Leeg worden

De kunst van bestaan

Duizend keer sterven 

voor het teruggaan

.

Echt worden

De kunst van naaktheid

Sluier voor sluier

verblijven in waarheid

.

Vrouw worden

De kunst van stromen

Steeds weer voelen

Om thuis te komen

.

Levend worden

De kunst van ervaren

Alles aangaan

Niks meer bewaren

.

Liefde worden

De kunst van zijn

In vertrouwen en overgave

balanceren op de nullijn

.

Stil worden

Vrij van extase en pijn

Schoonheid proeven in alles

Puur en rein

Mens zijn

De kunst van balans

Hoofd, hart en buik

Een oneindige paringsdans

.

Manon